De Beleid en Organisatie Huisartsen Advies Groep (BOHAG) is de landelijke expertgroep van erkende kaderhuisartsen beleid en beheer. De kaderhuisartsen verenigd in de BOHAG zijn experts op het gebied van zorginnovatie, zorgimplementatie, kwaliteitsdenken, samenwerken en beheer van organisaties.

De expertgroep BOHAG richt haar activiteiten op belangenbehartiging, herkenbaarheid en representatie van haar leden naar de werkomgeving.


Professioneel & onafhankelijk

De expertise van de leden van de BOHAG onderscheidt zich door professionele en van de commerciële industrie onafhankelijke kennis van en ervaring met implementatie, zorginnovatie, beleids- en beheersmatige taken en ondernemen. 


Kennisuitwisseling

Tevens wil de BOHAG de groep van expertleden veiligheid bieden voor spiegelen, uitwisselen van nieuwe ideeën en ontwikkelingen, collegiale ondersteuning en het ontwikkelen, ondergaan, en geven van onderwijs en kennis in afstemming met de kaderopleiding. 

Hiervoor organiseert zij jaarlijks meerdere scholing en intervisie bijeenkomsten en faciliteert zij kennisuitwisseling via een actieve HAweb-groep, exclusief toegankelijk voor leden.