Wijzigingen bestuur BOHAG

Op 1-1-2022 zijn Fenneken Meulink en Maartje Offerhaus toegetreden tot het BOHAG bestuur.

Fenneken Meulink is huisarts in Leidsche Rijn en medisch directeur bij Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra. Zij is sinds 2016 kaderhuisarts Beleid en Beheer en lid van de BOHAG.

Maartje Offerhaus is huisarts in Leiden en lid van het LHV kringbestuur Rijnland Midden Holland. Tevens is zij werkzaam bij de huisartsenopleiding aan het LUMC.

Eddy Reynders heeft vorig jaar het bestuur verlaten. Wij bedankten hem voor de vele jaren dat hij zich als bestuurslid en penningmeester heeft ingezet voor de BOHAG.

Als BOHAG bestuur streven we naar voortzetting van de actieve en krachtige expertgroep die er nu staat. Hiervoor hebben we besloten de bestuurswisseling zoveel mogelijk dakpansgewijs te laten verlopen. Maartje Offerhaus en Fenneken Meulink zullen goed ingewerkt zijn tegen de tijd dat de bestuur tijd van Aline Pikaar- van Zuilen en Stephan Konijnenberg in juni erop zit.