Organisatie

De BOHAG bestaat uit het bestuur en de leden. Het bestuur bestaat uit minstens 3 leden (voorzitter, penningmeester, secretaris). De voorkeur is een bestuur van 6 leden met elk een eigen portefeuille.

Portefeuilles zijn:

 • scholing (in- en extern),
 • netwerkcontacten,
 • contacten met andere adviesgroepen.

Huisartsen in het 2e jaar van de opleiding tot kaderhuisarts beleid en beheer kunnen zich al aanmelden.  Van de leden wordt een actieve rol verwacht tijdens scholing, intervisie en in het werkveld.

Bestuur

 • Ralda van de Vijver-van den Bergh (voorzitter)
 • Fenneken Meulink (secretaris)
 • Linda van Haastert (penningmeester)
 • Maartje Offerhaus (algemeen lid)

De bestuursleden van de BOHAG treden per 3 jaar aan en af, volgens een rooster. Om een fris bestuur te houden is de wens uitgesproken dat dit ook zo blijft en er dus geen verlengingen zullen komen.

Middelen

De BOHAG heeft een aantal middelen tot zijn beschikking: secretariële ondersteuning, liquiditeit (door contributie betalende leden), NHG-erkenning en deze website. Door de NHG-erkenning is er samenwerking met de NHG in de vorm van het beschikbaar stellen van secretariële ondersteuning.

Cultuur

De BOHAG is een open organisatie die staat voor zijn leden. Leden moeten zich kunnen vinden in het beleid en zich op een adequate manier ondersteund voelen.  De BOHAG zal zorg dragen voor  adequate scholing voor zijn leden (intern) maar ook onderzoeken of het zinvol is scholing te ontwikkelen voor externen.

Doel

De BOHAG heeft zich ten doel gesteld over 5 jaar het volgende te hebben bereikt:

 1. Een website die gevonden en gebruikt wordt als een platform door de beoogde klanten.
 2. Zichtbare leden die enthousiast hun expertise inzetten binnen de zorg.
 3. Een betrokken en enthousiast bestuur dat door de klanten en binnen het netwerk aangeschreven staat als betrouwbaar en met een grote kwaliteit.
 4. Een jaarlijks terugkerende en uitdagende scholing waarop de leden kunnen bouwen.