Bestuurswissel

Pascalle Hendriks en Aline Pikaar-van Zuilen

Op de BOHAG dag vond een bestuurswissel plaats. Pascale Hendriks neemt afscheid als voorzitter. We danken haar voor haar inzet en nieuwe inzichten!

Aline Pikaar- van Zuilen zal de voorzittershamer van haar overnemen. De vacante plek in het bestuur wordt opgevuld door Liesbeth de Bock. Met in haar rugzak de ervaring als zorgverlener, zorginkoper en beleidsadviseur eerstelijnszorg en secretaris van de Huisartsenvereniging Zoetermeer e.o. is zij een welkome aanvulling in het bestuur.

De ALV heeft haar met enthousiasme geïnstalleerd. Aline en Liesbeth zullen tezamen met Eddy en Stephan zich inzetten voor een sterke BOHAG en positionering voor de collega’s die actief zijn in beleid, organisatie, bestuur en onderwijs.