Wijzigingen bestuur BOHAG

Op 1-1-2022 zijn Fenneken Meulink en Maartje Offerhaus toegetreden tot het BOHAG bestuur. Fenneken Meulink is huisarts in Leidsche Rijn en medisch directeur bij Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra. Zij is sinds 2016 kaderhuisarts Beleid en Beheer en lid van de BOHAG. Maartje Offerhaus is huisarts in Leiden en lid van het LHV kringbestuur Rijnland Midden … Lees meer

Flyer BOHAG

Klik hier voor de meest recente flyer van BOHAG

Bestuurswissel

Op de BOHAG dag vond een bestuurswissel plaats. Pascale Hendriks neemt afscheid als voorzitter. We danken haar voor haar inzet en nieuwe inzichten! Aline Pikaar- van Zuilen zal de voorzittershamer van haar overnemen. De vacante plek in het bestuur wordt opgevuld door Liesbeth de Bock. Met in haar rugzak de ervaring als zorgverlener, zorginkoper en … Lees meer

BOHAG-dag 2020

Op 11 september vond de jaarlijkse BOHAG dag plaats. Een plek van ontmoeting en inspiratie. Ook dit jaar was er weer een mooi programma en goede opbrengst. Aangezien onze leden allen verspreid over het land werken, is het niet mogelijk om regelmatig fysiek bij elkaar te komen. Zoom, teams en andere platforms bieden ons de … Lees meer

Intervisie: Be Ready & Brainstorm

Het zijn roerige tijden voor ons allemaal, maar voor patiënten en zorgmedewerkers in het bijzonder. Hoe gaan wij hiermee om en wat vraagt dit van bestuur & organisatiekracht in de eerstelijnszorg? Naast problemen en uitdagingen zijn er ook kansen. Hoe gaan we deze aan? Op 20 april vindt er een extra intervisie plaats. We kijken … Lees meer

Wijziging aannamebeleid BOHAG

In 2019 heeft de ALV van de BOHAG ingestemd met een wijziging in het aannamebeleid van nieuwe leden. De kaderopleiding Beleid en Beheer is gepauzeerd en inmiddels zijn er veel collega’s die zie op een andere wijze bekwamen in beleid, beheer, bestuur en organisatie van de huisartsenzorg. De kracht van de BOHAG zit juist in … Lees meer

Rol van kaderhuisartsen Beleid & Beheer

In H&W van september 2018 wordt Pascale Hendriks, voorzitter van de expertgroep, geïnterviewd over de rol van kaderhuisartsen B&B: Gedoe, daar kunnen ze u bij helpen, de kaderhuisartsen Beleid & Beheer (B&B). Overvolle spreekuren, ziekteverzuim onder uw personeel, projecten die u maar niet gehonoreerd krijgt, de AVG, ICT-keuzes. Kaderhuisartsen B&B zetten er graag samen met … Lees meer