BOHAG-dag 2020

Op 11 september vond de jaarlijkse BOHAG dag plaats. Een plek van ontmoeting en inspiratie. Ook dit jaar was er weer een mooi programma en goede opbrengst.

Aangezien onze leden allen verspreid over het land werken, is het niet mogelijk om regelmatig fysiek bij elkaar te komen. Zoom, teams en andere platforms bieden ons de mogelijkheid om af te stemmen, maar onze agenda’s bieden weinig ruimte. Hoe kunnen we versnelling zoeken in overlegstructuren zonder hier tegelijkertijd aan bezig te zijn?

We zijn terug gegaan naar de “WHY” van onze expertgroep. We hebben meer geleerd over asynchroon werken, een cultuur op afstand opbouwen en de middelen die je hiervoor kan inzetten. Twee enthousiaste sprekers van ‘Het nieuwe werkoverleg’ hielpen ons hierbij op weg.